Par blogu

Spread the love

Agroapgade.lv ir blogs par visu zaļo – zemkopību: lopkopību, lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežiem, pārtiku u.tt. Diskutēsim par dabas un tehnikas mijiedarbību, par jaunajām tendencēm, par hobijiem, repektīvi – par visu interesējošo.

Uzskatām, ka par nozari ir būtiski domāt, kā entuziasti tos pējam pamatot ar vēsturiskām saknēm. Pāreja uz zemkopību un lopkopību izmainīja cilvēka dzīvesveidu. Cilvēkiem vairs nebija nepieciešamība klejot. Lopu audzēšana un zemes apstrāde veicināja apmešanos uz dzīvi vienā noteiktā vietā. Veidojās pirmie ciemi – lopkopju un zemkopju pastāvīgas dzīvesvietas. Cilvēki sāka celt izturīgākas ēkas, izmantojot to būvei labākus materiālus. Tur, kur koki bija maz, ēku būvei izmantoja mālu. No saulē izkaltētiem māla „ķieģeļiem” cēla izturīgas un sarežģītas būves. Meldru vai koku mizu jumts pasargāja tādu ēku no saules svelmes un lietus. Attīstoties zemkopībai un lopkopībai, ciemi auga plašumā. Tādā ciemā jau varēja dzīvot vairāki simti cilvēku. Akmens laikmetā pakāpeniski mainījās ne tikai akmens apstrādes paņēmieni, saimniekošanas veidi, bet arī sadzīve. Šīs izmaiņas pārveidoja arī cilvēku apdzīvotās vietas. Tātad – zemkopības sakšanās ir viens no būtiskākajiem cilvēces attīstības posmiem. Kā arī uzskatām, ka zemkopība spēs to attīstīt arī turpmāk, tikai pievienojot jaunas, svaigas idejas.